គ.ជ.ប

ប្រវត្តិ គ.ជ.ប

រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.ប

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ជាមួយលោក ចន អេស កាវ៉ាណូវ​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ចក អេតហ្គា​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ សមិទ្ធផលធំៗ និងសំខាន់ៗ ដែល គ.ជ.ប សម្រេចបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដី​បំភ្លឺ ស្ដី​ពីកាល​បរិច្ឆេទ​នៃការ​ចុះ​ឈ្នោះ​បោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...


ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយលោក មីរ៉ូស្លាវ ជែនកា​​


អានបន្ថែម...


​ជំនួប​ពិភាក្សារវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​សមាជិក​សភាសហភាពអឺរ៉ុប​​


អានបន្ថែម...


​សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

អានបន្ថែម...

 


​សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ជំនួប​ពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយលោកស្រី រ៉ូណាស្មីត...​​


អានបន្ថែម...

​ការប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខជន​ជាប់ឆ្នោត​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី​៣​ របស់​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ នៅមណ្ឌលភូមិភាគទី៥ ខេត្តតាកែវ កំពត និងកែប

អានបន្ថែម...

 


សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ

អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

អានបន្ថែម...