គ.ជ.ប

ប្រវត្តិ គ.ជ.ប

រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.ប

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ


សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុង​ពិធី​បើក​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាលមន្រ្តី លខ.ខប តំណាង​គណបក្សនយោបាយ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ស្ដីពី ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​​

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី​ការ​ប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡង​ និង​ធ្វើតេស្តជ្រើសរើសមន្រ្តី បុគ្គលិក​ជាប់កិច្ច​សន្យា​ឱ្យបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត ​​​​

អានបន្ថែម...


សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដី​ពី ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ ២០១៦ ​​​​

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដីពីឯកសារសម្រាប់បម្រើឪ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ ២០១៦​​​​

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីជូនឌំណឹង​ ថ្ងៃទី២០​​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០១៦​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដី​ណែនាំរួម ស្ដីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ស្នើ​សុំ និង​ការ​ចេញ​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​បម្រើ​ឱ្យ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​ការបោះឆ្នោត​​​​

អានបន្ថែម...


វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ បានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​​​​

អានបន្ថែម...


កម្មវិធី​ជួប​ប្រជុំ​រវាង​ គ.ជ.ប ជាមួយ​ក្រុមការងារ​សហភាព​អឺរ៉ុប ជប៉ុន អង្គការ UNOPS JICA និង​ជំនាញការ គ.ជ.ប​​


អានបន្ថែម...


សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងកម្មវីធីបើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូបង្គោល គ.ជ.ប និង​មន្រ្តី​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត​និងបញ្ជីបោះឆ្នោត​​

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី​ការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញទៅចុះឈ្នោះបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...

បទបញ្ជា និងនីតិវិធី

ខិត្តប័ណ្ណស្ដីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត